Toto není internetový obchod, ale pouze prezentace obchodu. Objednané zboží neposíláme. Lze vyzvednout pouze na prodejně.

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem:

Úvodní ustanovení:

  1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zelezarstvinakopecku, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu zelezarstvinakopecku jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
  1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
  1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v naší kamenné prodejně (viz kontakt).
  1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  1. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu zelezarstvinakopecku, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Dodací lhůta

Zboží dodáváme obvykle od 2–5 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit. TATO LHŮTA PLATÍ POUZE PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY (dobírkou)

Dopravné není hrazeno naší firmou. Při odběru nad 5 000,- bez DPH je dopravné zdarma. Vyřizujeme objednávky pouze v celkové hodnotě nad 100,- Kč bez DPH.

Ceník dopravného v rámci ČR:

Poštovné a balné: 200Kč

Nadměrné zásilky (hmotnost či rozměry): budou upraveny dle podmínek přepravce, zákazník bude předem informován o ceně přepravy

Dobírka: +55 Kč

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) Odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží. Při vrácení zboží si můžete vybrat způsob úhrady vašich peněz: buď převodem na účet (trvá do 10-ti pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10-ti pracovních týdnů).

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
  1. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  1. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  1. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  1. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
  1. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních dat

Internetový obchod zelezarstvinakopecku podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu zelezarstvinakopecku k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

 

 

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu zelezarstvinakopecku, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  1. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

Reklamace

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
  1. Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese: Železářství Na Kopečku, U obecních Domů 1619, 39002 Tábor, kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu, v jakém jste ho koupili (nepoškozené s původním obalem, atd.)
  1. Kontaktní osobou pro reklamace je pan Houdek, tel: 777607219

 

Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 793 e-shop systém banan.cz